Naše poslání

Kancelář agemo Ing. Jana Zemana se specializuje na oceňování a pomáhá společnostem (podnikům) i občanům řešit současné problémy s oceňováním věcí movitých i nemovitých, zjištěním ceny nehmotného a finančního majetku.

Specializujeme se na technické posuzování a oceňování movitého (hardware), nemovitého majetku (software) včetně ostatních IT technologií a nehmotných práv (licencí).

Rádi vám poskytneme úvodní konzultace zdarma.